Myyntikohteet: Omakotitalotontit 1 kpl


12000.00 € Avaa tiedot

Nauhantie 46, 45740 Kouvola


Avaa tiedot

Huonelukumäärä:

Tonttile saadaan rakentaa enintään kaksi asuntoa. Taloustilat ja autosäilytyspaikat saa sijoittaa erillisiin rakennuksiin. Rakennukset on sijoitettava vähintään 4 m:n päähän tontin rajoitsa. Suurin salittu kerrosalamäärä 25 % tontin pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 m2.